Bygg i trä från Dala Massivträ

En del av lösningen!

Dala Massivträ ingår nu i ett större sammanhang, Vi har gått samman med Dalahus och Ribbelement! I framtiden kommer ni att hitta oss under namnet Dalahusgruppen, men just nu hittar ni oss lättast på Dalahus.se.

Välkommen till Dala Massivträ!

Mänskligheten måste snabbt minska sin klimatpåverkan, särskilt vi i rika länder. Samtidigt är vårt samhällssystem trögt och vi måste fortsätta bygga. Det som drev oss att starta företaget var att aktivt bidra till denna omställning, inom befintliga systemramar. Alla verktyg finns att göra detta, bordet är dukat!

Sedan starten 2015 har vi gjort det enkelt för entreprenörer att välja trästommar till små och stora projekt. Vi levererar projektanpassade, monteringsfärdiga byggdelar till ditt projekt och hjälper dig att komma igång med det som är enkelt. Tack vare förtroende från kunder och samarbete med partnerföretag har vi ökat tillgången på den Svenska marknaden. Det är positivt att både tillgång och efterfrågan fortsätter öka.

Oavsett val av typ av svensktillverkad trästomme kommer klimatpåverkan reduceras, i de flesta fall även för utländskt tillverkat material. Det är ett bra första steg för många entreprenörer. Särskilt för de som överväger att bygga med andra material.

Vi driver ständigt produktutveckling för att kontinuerligt reducera klimatpåverkan av våra produkter och tjänster. Ständigt ifrågasätta för oss invanda metoder och material, även de som är nya för många av våra kunder. Utvecklingen går fort, ur traditionell synvinkel, men vi är otåliga och vill att den skall gå fortare. Det måste gå fortare!

Vår ambition är att kunna erbjuda det alternativ på marknaden med lägst klimatpåverkan och högsta grad av prefabrikation för stora byggnadsstommar. Bäst gör vi detta i partnering med våra kunder, men vi arbetar tyvärr mest med traditionella offerter, vilket ju är ett stort resursslöseri i sig självt men en förutsättning att arbeta inom systemets ramar.

Tveka inte att kontakta oss om du tror att vi kan hjälpa dig att förverkliga vårt gemensamma mål: Ekosystemets överlevnad, vår överlevnad!

PS! Vi arbetar med att uppdatera vår hemsida. Marknadsföring är inte vår starka sida, vi är för upptagna med projekten, men vi skall försöka bli bättre…

En del av lösningen!