Uthålligt byggande

Det har nu börjat sjunka in i oss alla att vi inte kan fortsätta som förut om vi skall minska klimatförändringarnas effekter. Undvika dem kan vi tyvärr inte, men vi kan agera nu för att undvika en total katastrof för våra barn. Vi som hör till de oljedopade generationerna kommer nog klara oss ganska lindrigt innan vår tid är ute, åtminstone i ”kalla” Norden.

Klimatförändringens faktum är det som driver oss på Dala Massivträ, och vetskapen att en trästomme ger en reduktion av klimatpåverkan med ungefär 40% jämfört med en ”konventionell” betongstomme.

Minskningen av påverkan kommer av att trä är en förnyelsebar produkt och att huvuddelen av energin som åtgår under dess produktion framställs av biobränslen, vilket i princip är lagrad solenergi.

I verkligheten har våra produkter ännu bättre prestanda, då de faktiskt utgör en kolsänka så länge de används som byggdelar. Eftersom många träbyggnader håller mycket länge – flera hundra år – ger det oss en frist att komma på fler lösningar på klimatproblemet innan de eventuellt skall återvinnas på ett sådant sätt att kolet frigörs igen – och frigöra energi åt oss.

Vår övertygelse är att en massiv stomme håller längre än vad som används i olika modeller för byggnaders livslängd. En byggnad som är rätt konstruerad och som underhålls normalt bör kunna hålla i tusen år, precis som stavkyrkorna i Norge och de svenska timmerbyggnader som inte fallit för modets nycker, energibehov eller vanskötsel.

Vi kan minska klimatpåverkan ytterligare, genom att tänka på återbruk av byggdelarna när byggnaderna har tjänat ut sitt syfte. Här kommer du som beställare in i bilden, kan du redan nu planera för byggnadens nästa liv?

Tillsammans med samarbetspartners har vi tagit fram koncept för lägenheter som kan flyttas och återbrukas. Detta minskar både klimatpåverkan och investerarens risk. Om läget en dag blir oattraktivt kan ju huset flyttas till ett mer attraktivt läge.

Har ni funderat över varför torpargrund inte används i så stor utsträckning i Sverige? I Finland är det fortfarande den vanligaste grundläggningen. Genom att isolera byggdelarna och ventilera väl löser man problemet med ”dålig lukt” i grunden. Tillsammans med Högskolan Dalarna har vi studerat alternativ till betongplatta. Givetvis av trä…

Näst efter stommen och grunden är det isoleringen som ger upphov till mest klimatpåverkan. Vi levererar gärna träfiberisolering till de projekt vi deltar i.

För oss är det viktigaste att vi bygger med förnyelsebara material nu. Vi kan rimligtvis inte vänta på betongens karbonatiseringsprocess som tar hundratals år, eller kräver att man maler materialet med enorma energiinsatser, samtidigt som vi gasar på med fossilt kol i ugnarna.

Vi lovar förse er med vetenskapliga argument, om ni behöver, när ni kontaktar oss.

Bygg i trä, från oss eller våra kollegor i branschen!

27/8-17 Mattias Brännström