Geschwornergården

Ort: Falun
Byggherre: Stora Kopparbergs Bergslags AB.
Leveransomfattning: Restaurangstomme.

Allmänt: Utbyggnad av restaurang vid Stora Stöten, Falu gruva.
Beställaren samarbetade med arkitekt Hans Murman som sedan tidigare fattat tycke för massivträprodukter, limträ och KL-trä. Projektet genomfördes som CM av Projektledarbyrån i Falun.

Lite speciellt med projektet var att ventilationsdragningen började installeras samtidigt med KL-träelementen. Detta för att minska behovet för installatörerna att krypa under stommen efter färdigt montage, och därmed öka kostnader och försämra arbetsmiljön. Detta möjliggjordes genom att alla genomföringar var klara i KL-trät vid leverans.

Projektet monterades snabbt och utmaningarna låg i anpassningen mot befintliga byggnader. Hyresgästen kunde flytta in på utsatt datum.

Restaurangen är väl värd ett besök, både för atmosfären och för maten. Smaklig spis!