Brigaden

Ort: Falun
Byggherre: Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag.
Leveransomfattning: Loftgångar i KL-trä.

Allmänt: Mindre lägenheter. Stomme i stål, och prefab-element med träregelstomme, betongbjälklag och trapphus i betong. Ett kostnadseffektivt projekt med nöjd beställare.