Bjälklag industrihus

Ort: Lindvallen
Leveransomfattning: Bjälklag i KL-trä
År: 2016

Allmänt: Genom att använda en stålstomme och låta KL-träbjälklagen vila mot balkens undre fläns kunde en smäcker konstruktion erhållas. Installationer kunde snabbt och lätt monteras mot trät och ytskikten krävde endast målning för att verka som färdig yta.

För kunden ett kostnadseffektivt projekt.