Produkter och tjänster

Vi kan erbjuda ett brett spektrum av träprodukter, sammansatta i olika nivåer och med olika grader av kompletterande tjänster inkluderat.

För att få bra flyt i projekten brukar vi stå för konstruktion, prefabrikation och leverans till byggarbetsplatsen. Montage och komplettering görs bäst av lokala entreprenörer.