Korslimmat trä

Korslimmat trä är den svenska benämningen på en produkt som har många namn internationellt. Mest känt är det som ”cross-laminated timber”, X-Lam eller ”Brettsperrholz”. Eftersom en harmoniserad standard tidigare saknats har tillverkare definierat sina produkter i ett sk ETA, Europeiskt tekniskt godkännande, för att kunna CE-märka sina produkter och därmed uppfylla EU:s byggproduktdirektiv. Tack vare detta har alla producenter egna namn på produkten, som alltså är relativt likvärdig. Under 2015 publicerades standarden SS-EN 16351 som syftar till att harmonisera korslimmat trä som produkt.

Korslimmat trä tillverkas av skikt av konstruktionsvirke, lameller, som limmas med fibrerna vinkelrätt mot varandra. Skivorna har udda antal lager med lameller vilket ger dem en huvudbärriktning. Huvudbärriktningen kan vara längs- eller tvärs skivans längsriktning. För väggar, där skivan främst bär lasten vertikalt, är huvudbärriktningen vertikal. I en vägg har alltså ytterskiktet oftast stående lameller eller tvärs skivan. I ett bjälklagselement är huvudbärriktningen längs med elementet och således längsgående lameller.

Skivorna tillverkas oftast i bredd upp till 3 m och 16 m längd, men det finns både bredare och längre produkter. Utmaningen är att kunna transportera dessa till byggarbetsplatsen!

Efter limning bearbetas dessa i CNC-maskiner efter de ritningar som vi gjort tillsammans med er. Resultatet blir individuellt anpassade element med mycket hög måttnoggrannhet. Kostnaden för tillverkning av unika element är endast marginellt högre än för massproducerade element. Detta ger arkitekter en helt unik möjlighet att formge avancerade projekt, tex med parametrisk design.

Elementen monteras med hjälp av kran och är enkla att förbinda med skruv eller andra metallbeslag. Oftast behövs bara handverktyg och lågvarviga, vridstarka skruvdragare.

Fördelarna med korslimmat trä är att skivan är stark i två riktningar. Den kan ta upp kompression och drag i två riktningar och är alltså mindre känslig för tryck- och drag tvärs fibrerna eftersom vart annat lager ”armerar” mot fläkning. Skivan i sig är lufttät och en konstruktion kan enkelt tätas mellan elementen vilket borgar för god driftsekonomi och möjlighet att bygga passivhus.

Trä har relativt goda isoleregenskaper men bör kompletteras med isolering. En korslimmad skiva är diffusionströg och i de flesta fall behövs inte diffusionsspärr. Detta bör utredas särskilt beroende på andra förutsättningar i projektet.