Konstruktionsvirke

Grunden för att göra avancerade produkter av trä är att kunna veta hållfastheten för en ”population” produkter och kunna räkna på detta. Genom att använda avancerade mätmetoder, sorteringsalgoritmer och statistik kan man dela upp virke i hållfasthetsklasser. Som tur är har vi en teknisk doktor i konstruktionsvirkessortering i bolaget!

C-klasser

I Europa definieras dessa i standarden SS-EN 338. Det finns klasser som definieras efter böjstyrka, dessa märks med ”C” (för ”coniferous” – barrträ) följt av en siffra som anger den karaktäristiska böjstyrkan för klassen. För varje klass finns också krav på karakteristiska värden för elasticitet och densitet. Vanligtvis är det elasticiteten som är mest eftersökt i normalt byggande för att få bjälklag med låg svikt och vibrationer.
I Sverige används C24 mycket i byggandet eftersom det är en bra ”allround” produkt. Det är egentligen lite synd eftersom det går att sortera fram mycket starkare och styvare virke.

D-klasser

En klass som i princip inte används i Norden, är konstruktionsvirke av lövträ. Dessa kallas ”D” (för ”decidous” – lövträ) följt av klassens karaktäristiska böjhållfasthet. Lövträ håller för mycket höga böjspänningar!

T-klasser

Det finns även ”T”-klasser (för ”tension” – dragspänning) följt av klassens karaktäristiska draghållfasthet, dessa är framför allt ämnade till konstruktioner som utsätts för dragspänningar, tex lameller i limträbalkar. Med avancerade sorteringsmetoder går det att sortera mer noggrant efter dragspänning än böjspänning, eftersom belastningen i sig är renare. Det går alltså att nyttja virkets dragstyrka i högre utsträckning än böjstyrkan tack vare att vi kan förutspå den noggrannare. Således blir produkterna mer resurseffektiva.

Specialsortering

Det går att sortera och CE-märka specialprodukter med avvikande kravspecifikation än de klasser som listats ovan.

Dala Massivträ har ett av Europas bredaste kontaktnät gällande maskinellt sorterat konstruktionsvirke. Går det att sortera kan vi ta fram det åt er!