Samverkansbjälklag

Behöver du långa bjälklag så krävs extra styvhet för att minska svikten och vibrationerna. Det kan antingen uppnås med tjocka KL-träskivor eller med bättre ekonomi genom samverkansbjälklag.

Kärt barn har många namn. Vi pratar om samverkansbjälklag eftersom det är flera komponenter som samverkar strukturellt. På engelska heter samverkan ”composite action”, därav ibland ”kompositbjälklag” men också för att man bygger upp en komposit, där olika material samverkar. Därför kallas de också Hybridbjälklag, eftersom de kan bestå av olika material eller typer av produkter.

Vi har erfarenhet av att använda skivor av KL-trä/LVL tillsammans med limträ- eller LVL-balkar, vilket ger en torr helträlösning. Ventilationdragning kan göras mellan balkarna och vi har även lösningar för att gå tvärs bjälklagen. Våra bjälklag limmas i en unik specialutrustning för att nå full samverkan mellan delarna, det blir mycket mer effektivt än skruvning där delarna ”glider” lite mellan varandra innan samverkan börjar ske.

Trä-betongsamverkanselement byggs upp av KL-trä som samverkar med betong, vilket ger slanka bjälklag men kräver torktid. På engelska heter trä-betong samverkan ”Timber concrete composite” och är på väg in i Eurokoden (EKS). På samma sätt som KL-trä är dessa bjälklag är drömmen för alla el- och vvs-tekniker, det går att dra installationerna i alla riktningar och skruva överallt, utan att få damm i ögonen…

Vi hjälper er gärna hitta rätt alternativ för långa spännvidder!