Länkar

Träguiden En utmärkt informationskälla med mycket information och hjälpmedel är Träguiden (www.traguiden.se) som publiceras och ges ut av Svenskt Trä. Här hittar ni nästan allt om trä!
Pro-Holz Ni som vill öva språkfärdigheter kan läsa om olika byggsystem på Österrikiska träinformation, Pro-Holz, utmärkta informationskälla www.dataholz.com. Kom ihåg att olika länder i Europa har egna tolkningar för hur olika mätningar och beräkningar görs, så dubbelkolla med oss eller andra experter innan ni bygger enligt dessa förslag. Givetvis blir det bra byggen, men svenska krav är lite högre i många fall.
Lignum Även Schweiziska Lignum har gjort en förträfflig databas med resultat för akustikprestanda hos olika sammansättningar av byggdelar bauteilkatalog.lignum.ch. På samma sätt som med Data-Holz bör resultaten granskas noga före tillämpning.